رئیس کل دادگستری گلستان:

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: خیران گلستانی برای اشتغال زندانیان آزاد شده تلاش کنند.

خیران گلستانی برای اشتغال زندانیان آزاد شده تلاش کنند

به گزارش گلستان ۲۴؛ هادی هاشمیان در جلسه ایجاد فرصت های شغلی برای مددجویان زندانی اظهار کرد: آمار نشان می دهد، مددجویانی که پس از آزادی، مشغول به کار شده اند دوباره به زندان باز نمی گردند.

وی افزود: متأسفانه برچسب زندان،  پیدا کردن کار برای افراد را سخت می کند و به همین منظور به دنبال استفاده از ظرفیت خیران برای اشتغال این افراد هستیم.

هاشمیان گفت: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی از شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی زیادی در استان سرکشی می کنیم و در همین سرکشی ها به دنبال رایزنی با مسئولان این واحدها برای به کارگیری زندانیان در کارگاه های تولیدی هستیم.

وی افزود: جنگل کاری و فضای سبز شهرداری ها یکی از بسترهای مناسب برای اشتغال و به کارگیری زندانیان است.

این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به پیشتازی گلستان در صدور آراء جایگزین حبس گفت: با استقبال مردم استان، قضات گلستانی در سال های اخیر با شجاعت بیشتری،  آراء جایگزین حبس برای افرادی که جرائم کوچک مرتکب شده اند و سابقه کیفری ندارند، صادر می کنند که بخشی از این آرا،  مربوط به خدمات عمومی رایگان مانند درختکاری است.

انتهای پیام/ مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار