یادداشت روز

بعد از انقلاب اسلامی هفته منتهی به ولادت رسول خدا در ایران به نام وحدت نامگذاری شد با این رویکرد عملامذاهب کشور چندین مرتبه از هم مذهبان خود در دیگر کشورها ارتقا پیداکردند. شاهد این مدعا، امتحان داعش و جریان تکفیر بود که بسیاری از عوام و نخبگان کشورهای همجوار در این فتنه گرفتار شدند اما در ایران این فتنه نتوانست آشوبی بپا کند.

لایه های وحدت

✅ بعد از انقلاب اسلامی هفته منتهی به ولادت رسول خدا در ایران به نام وحدت نامگذاری شد با این رویکرد عملامذاهب کشور چندین مرتبه از هم مذهبان خود در دیگر کشورها ارتقا پیداکردند. شاهد این مدعا، امتحان داعش و جریان تکفیر  بود که بسیاری از عوام و نخبگان   کشورهای همجوار در این فتنه گرفتار شدند اما در ایران این فتنه نتوانست آشوبی بپا کند.

✅لایه ی دیگر وحدت، وحدت بین اقوام ایرانی بود. انگلیسی ها طوری مرزهای جغرافیایی ایران را طراحی کردند که اختلاف خانه زاد ایران شود. هرقوم ایرانی در آنسوی مرز، مشابه قوم خود را دارد اما به سبب وحدت و بصیرت، نگاهها به داخل ایران است.

✅شعاع دیگر وحدت ما برای منطقه بود. اینکه اگر" هر مسلمان یک سطل آب بریزند اسرائیل را سیل می برد" تاکید برقدرت وحدت مسلمین دارد. انقلاب ما همین پیام رسول الله را صادر می کند تا امت متحد اسلامی تشکیل شود.ترس برخی  از صادرات انقلاب بخاطر همین است

✅ اما وحدت لایه های دیگری هم دارد که باید هر روز در پی تقویت آن بود تا از برکات آن بهره مند شد؛ وحدت بین طبقات اجتماع، وحدت بین احزاب، وحدت ملی برای عبور از بحران و حتی وحدت اهالی یک محل برای موضوعاتی مثل اقتصاد و نظارت بر بازار، از همین مصادیق است

✅ اساسا وحدت با خلقت  عجین است وقتی خداوند موجودات را زوج خلق کرد، سنگ بنای وحدت هم گذاشته شد وگرنه همه را فرد و تنها خلق می کرد اگر جسم ها با زوج بودن آماده پذیرش وحدت شدند، دلها با رسولان وحی  پذیرای وحدت شدند که محمد مصطفی تمام کننده بود. مرز وحدت را خوبی ها و تقوا قرار داد و خط قرمز وحدت را همدست شدن بر گناه و دشمنی قرار داد .

 تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان

#یادداشت_روز_احمد_ملاشاهی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار