رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: نظارت نظام مهندسی گلستان بر ساخت و سازها تشدید می شود.

نظارت نظام مهندسی گلستان بر ساخت و سازها تشدید می شود

به گزارش گلستان 24 ؛حسین ویزواری، بعداز ظهر چهارشنبه در همایش مخاطرات طبیعی زلزله در گلستان که در سالن اجتماعات دانشگاه مائده گرگان برگزار شد، اظهار کرد: برای زلزله همیشه جلسات و همایش هایی برگزار می شود که چه کاری انجام دهیم تا خسارات مالی و جانی را کمتر کنیم اما همه این اقدامات بدون توجه به نظام مهندسی بی فایده خواهد بود.

وی افزود: در نظام مهندسی گلستان ۱۰ هزار مهندس صادقانه به مردم خدمت می کنند و باید از تجربیات و دانش آن ها استفاده کرد.

ویزواری ادامه داد: در سنوات گذشته متأسفانه مشاهده می شود که نظام مهندسی در قسمت های طراحی، نظارت و اجرا تضعیف شده است و دیگر مهندسان طراح نقشه ه را برای بررسی و کنترل به سازمان نمی آورند.

وی گفت: گرگان بر روی خط زلزله است و اگر زلزله ای اتفاق بیفتد صدمات جبران ناپذیری را خواهد داشت.

ویزواری اضافه کرد: کنترل نقشه های پروژه ها حداقل حق نظام مهندسی است تا مردم و بهره برداران که سرمایه های اندک خود را جمع می کنند و سرپناهی برای خود می سازند در خانه های ایمن زندگی کنند.

وی بیان کرد: در روز گذشته تفاهم نامه ای با راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری و شهرداری گرگان منعقد و شهرداری گرگان متعهد شد با کمک نظام مهندسی شیوه نامه ای را طی دو هفته آینده طراحی کرده تا همه نقشه ها توسط نظام مهندسی نظارت شود.

ویزواری تصریح کرد: در ادامه، این کار به شهرداری های کل استان تسری داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: در قسمت ارجاع مالکان خود بدون دخالت نظام مهندسی، مهندس ناظر انتخاب می کنند پس اینجا بحث نظارت چه می شود، باید رابطه مالی بین مالک و مهندس ناظر قطع شود.

ویزواری تصریح کرد: در قسمت اجرا هر شخص به خودش اجازه ساخت و ساز می دهد و باید جلوی این کار گرفته شود.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار