یادداشت صالح کاهانی

چگونه شهری بسازیم!

به گزارش گلستان 24  ؛  شهر به کدامین قبله ساخته می‌شود. بناها و نماها برای کدامین مقاصد طراحی و اجرا می شوند! مهندسان و تصمیم سازان شهر کدام کالبد را برای روحِ این شهر مناسب می دانند!

در چالش افکار شهروندان امروز در منازعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قالب قومیت و جناحین سیاسی و یا بازارِ مکاره روزگار، اساسا مسیر و جهت و هدف را گم کرده اند. و بسیار کمتر مجامعی در اندیشه فردا و افق روشنی برای پیشرفت و آبادانی از جنس هویت اسلامی و اصیل موطنشان هستند.

محور پیشرفت ابتدا با تمرکز و اتکا بر اشتراکات ایجاد میشود. از جمله روش های توجه به اشتراکات در ساختِ این سرزمین، نگرش سنت‌گرایی است. و سنت نه در معنای آنچه در گذشته بوده و یا شیوه های معهود و مرسوم نیست! بلکه اصولی است دارای منشاء الوهی و ازلی که ریشه در پیام رسولان، پیامبران و اولیاء دارد. همواره زیبا، همیشه چشم‌نواز و هر بار تازه و آسایش‌بخش و با اصالت...

بورکهارت در این زمینه میگوید:

« اگر کسی ناگزیر شده که به پرسش «اسلام چیست؟» پاسخ گوید، کافی است به یکی از شاهکارهای هنر اسلامی، مانند مساجد جهان اسلام اشاره کند. پاسخش معتبر است. زیرا هنر اسلامی خود نمودار آن مفهومی است که از نامش بر می آید. این مطلب نباید شگفت انگیز بنماید ک نه عجیب که بیرونی ترین مظهر یک دین یا تمدن مانند اسلام باید نمودار جهانی درونی آن تمدن باشد»

دانشگاه و محافل علمی و نخبگانی چه مقدار با انگیزه حل_مساله و آینده پژوهی بر روی استخراج و ساخت الگوهای ایرانی اسلامی برای "شهرِ نوین" تلاش می کنند.

و نهادهای تصمیم ساز همچون شهرداران و شهریاران تا چه میزان فضا را برای عرضه و حضور نخبگان فراهم می کنند.

شهر امروز بیانگر باطنِ شهروندانی است که کمتر نگاه تمدنی دارند! و به آینده می نگرند. و پیش‌تر در منازعات روزمره در پی کسبِ حقوق خویش و قبیله خویش اند...

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار