مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با تدابیر اتخاذ شده آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطراری را دارد و کلیه امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا بهترین شرایط جهت سوخترسانی روان و جلب رضایتمندی مردم شریف استان را فراهم کند.

 آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما

به گزارش گلستان 24 ؛عیسی افتخاری، ضمن قدردانی از تلاش مالکین و مدیران مجاری عرضه سوخت و کارکنان خدوم جایگاهها، مجاری عرضه سوخت را پیشخوان خدمات سوخترسانی مستقیم به عموم مردم دانست و رضایتمندی مصرف کنندگان و مراجعین را برآیند تعاملات سازنده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و مدیران مجاری عرضه برشمرد.

وی سپس باتوجه به ورود به فصل سرما و احتمال برودت دمای هوا و افت فشار گاز و احتمال تعطیلی جایگاههای CNG، افزود: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با تدابیر اتخاذ شده آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطراری را دارد و کلیه امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا بهترین شرایط جهت سوخترسانی روان و جلب رضایتمندی مردم شریف استان را فراهم کند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از مالکین و متصدیان مجاری عرضه خواست با خرید بموقع و مدیریت صحیح، میزان موجودی فراوردههای نفتی در جایگاهها را در حد مطلوب حفظ کرده تا در شرایط اضطرار قادر به پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان باشند.

افتخاری خاطر نشان کرد : به منظور جلوگیری از تخلف در جایگاه های عرضه سوخت، تیم های نظارتی منطقه به طور مستمر در حال گشت زنی و کنترل مجاری عرضه هستند و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفین برابر مقررات برخورد می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در خاتمه بر رعایت کلیه استانداردهای کمی و کیفی، دستورالعملها، نکات ایمنی، نظم و آراستگی و تکریم مراجعین در جایگاهها تاکید نمود.

در ادامه این نشست طرفین وضع موجود و مطلوب مجاری عرضه را مورد بحث قرار داده و خواستار استمرار چنین نشست هایی شدند.

انتهای پیام

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار