استاندار گلستان گفت :مشکلی در تامین و توزیع نان در استان وجود ندارد.

در توزیع نان مشکلی وجود ندارد

به گزارش گلستان 24 ؛سید مناف هاشمی استاندار گلستان در شورای آرد و نان گفت : باتوجه به تعیین سهمیه سازمان غله کشور برای ۳۱ استان، سهمیه آرد همه استانها با کاهش مواجه بوده است.

هاشمی افزود :این تعیین سهمیه متناسب با مصرف نانوایی های یارانه ای و آزادپز انجام شد و به صورت آزمایشی درحال اجرا می باشد.

وی ادامه داد :سهمیه آرد استان نسبت به پیش بینی ها با یک هزار تن کاهش مواجه شده است ودر مکاتباتی که با سازمان غله کشور انجام شد ودرخواست افزایش سهمیه استان به میزان ۱۲۰۰ تن را داشتیم.

استاندار گلستان در این جلسه گفت :به شرکت غله استان دستور داده شد تا مقدار هزار تن آرد به نانوایی های استان اختصاص داده شود.

وی ادامه داد : بررسی ها نشان می دهد که در استان و در حوزه آرد یارانه ای به میزان ۵ تا ۱۰ درصد مازاد مصرف داشته و در نانوایی های آزادپز با کمبود مواجه هستیم.

همچنین وی در مورد تصمیم اخذ شده در این جلسه گفت : در شورای آرد و نان استان تصمیم گرفته شد برای ایجاد تعادل در سهمیه نانوایی ها، ۵ درصد از سهمیه آرد یارانه ای حذف و به آزادپزها اضافه شود.

استان گلستان یکی از مهمترین استانهای تامین کننده گندم مرغوب در کشور است .

انتهای پیام /

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار