امام جمعه قازان قایه مراوه تپه گفت: اگر مسلمانان به مفاهیم و مبانی قرآن پی ببرند و به آن تمسک بجویند راه نجات خود را پیدا خواهند کرد.

تمسک به قرآن کریم راه نجات مسلمین است

به گزارش گلستان 24 ؛ آخوند ناصر محمد قزل، بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآنی اهل سنت کشور که در سالن دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر گرگان در حال برگزاری است، اظهار کرد: دین مبین اسلام همانند بارانی که زمین را سرسبز می کند بر سر اعراب جاهلی بارید و آن ها را به گونه ای پرورش داد که اقدامات آن ها جهان را متحول کرد.

به گفته وی قبل از ظهور اسلام اعراب در جهالت و ظلمت کامل زندگی می کردند و در جزیره العرب فساد و اعمال غیرانسانی به اوج خود رسیده بود.

وی تصریح کرد:  اگر مسلمانان به مفاهیم و مبانی قرآن پی ببرند و به آن تمسک بجویند راه نجات خود را پیدا خواهند کرد.

آخوند قزل استان گلستان را امن ترین نقطه کشور دانست و گفت: استان زیرمجموعه ای از تمام اقوام و مذاهب کشور است که از گذشته های دور در کنار هم زندگی کرده اند.

وی افزود: وجود اتحاد و انسجام کامل در استان به برکت آیت الله نورمفیدی است که با درایت خویش این کشتی را به سرمنزل مقصود رسانده اند.

آخوند قزل با اذعان بر تاثیر مستقیم تمدن غرب از تمدن صدر اسلام، ابراز کرد: تمدن غرب در منجلاب فساد غوطه ور و دین بازیچه علمای شده بود و همچنین کلیسا به حدی نزول کرده بود که در مقابل علم ایستادگی و آن را منکوب می کرد، کلیسا عقاید خرافی خود را در جهان مسیحیت ترویج می داد.

وی ادامه داد: تمدن، کتب و آثار مسلمانان به غرب رسید و رنسانی که زایش تمدن جدید است به وجود آمد افکار درخشان اسلامی در آن بلاد جرقه زد.

به گفته وی بسیاری از روشنفکران و اندشمندان غربی با آشنایی با معارف و مبانی راستین دین مبین اسلام مسلمان شدند و با مقایسه قرآن با علوم غربی پی به ارزش بی نظیر آن بردند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار