مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از کاهش نرخ بیکاری استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: از تعهد ایجاد ۲۰ هزار شغل در گلستان در سال جاری ۱۴۰ درصد آن محقق شده است.

تعهد اشتغال گلستان ۱۴۰ درصد محقق شد/ کاهش نرخ بیکاری