تعداد حوادث کارگاه‌های ساختمانی نسبت به کارگاه‌های صنعتی و تولیدی بیشتر است و ۶۰ درصد ازحوادث کار دراستان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است.


آیا نظارت‌ها بر ساخت و سازها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

به گزارش گلستان 24 ؛این روز‌ها صدای ساخت و ساز و تخریب برخی از ساختمان‌ها درهر گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد و سبب نگرانی برخی از شهروندان شده است که چرا باید ساخت و ساز و یا تخریب برای عابران پیاده یا رهگذری تهدید کننده باشد؟ چرا برخی از کارگاه‌های ساختمانی نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنند و حفظ جان عابران پیاده و ساکنین منطقه برای مجریان و ناظران مهم نیست؟

برای پاسخ به این سوال‌ها به سطح شهر رفتیم و در سرکشی‌ها رعایت نکردن نکات ایمنی در بیشتر ساختمان‌های درحال ساخت به چشم می‌خورد و همین موضوع ما را بر این داشت تا با تعدادی از شهروندان و عابران پیاده وهمچنین کارگران ساختمانی مصاحبه کنیم.

 

حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند/ استفاده ازعلایم خطرو حفاظ‌ها ضروری است

یکی از شهروندان میانسال در خصوص رعایت نکردن نکات ایمنی بیشتر مالکان و مجریان کارگاه‌های ساختمانی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: بیشتر ساخت و ساز‌ها بدون درنظر گرفتن حفاظ و تابلو‌های هشدار دهنده اعلام خطر فعالیت می‌کنند که ممکن است جان هر کودک و رهگذری به خطر افتد.

شهروند دیگری هم از همراهی کودک خود برای رفت و آمد به مدرسه نزدیک خانه شان گفت: نا ایمن بودن ساختمان‌های در حال ساخت وبه دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی مالکان و ناظران برای رفت و آمد فرزندم نگران هستم و هر لحظه ممکن است با سقوط یکی از مصالح ساختمانی حادثه ناگواری رخ دهد.

بعد از مصاحبه با شهروندان به سراغ کارگران ساختمانی رفتیم و با آن‌ها هم درخصوص رعایت نکردن نکات ایمنی که ممکن است برای خودشان حادثه آفرین باشد گفتگو کردیم.

 
آیا نظارت‌ها بر ساخت و ساز و یاتخریب ساختمان‌ها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

یکی از کارگران ساختمانی گفت: استفاده حفاظ ساختمانی برای فعالیت ما محدودیت ایجاد می‌کند والبته وظیفه مالکان و صاحبکاران است تا ابزار ایمنی را در اختیار مجموعه خود قرار دهند.

پیمانکار یکی از ساختمان‌های شهر که کارگران هم برسر ساختمان بدون رعایت نکات ایمنی مشغول کار بودند، گفت: تامین ابزار برای رعایت نکات ایمنی کارگران و خود ساختمان بر عهده ناظران، مجریان و مالکان ساختمان‌ها است و پیمانکار در این مورد مسئولیت کمتری دارد.

 
آیا نظارت‌ها بر ساخت و ساز و یاتخریب ساختمان‌ها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

این پیمانکار جوان ادامه داد: بیشتر ساختمان‌های شهر بیمه هستند و مالکان هم بعد از هربار حادثه، با پرداخت بیمه تا حدودی مشکلاتشان را حل می‌کنند و نگران وضعیت کارگران یا عابرپیاده نیستند.

وی در مورد مسئولان ایمنی کارگاه‌های ساختمانی هم گفت: تمام نکات ایمنی و نظارت بر کارگاه‌های ساختمانی بر عهده مسولان ایمنی است و موظف هستند به صورت مداوم طرح‌های ساخت و ساز و تخریب را پیگیری و کنترل کنند.

 
آیا نظارت‌ها بر ساخت و ساز و یاتخریب ساختمان‌ها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

 

سهم ۶۰ درصد کارگاه‌های ساختمانی در ایجاد حوادث کار

این بار برای بازدید از ساخت و ساز‌ها در نقاط مختلف شهر با کارشناس سازمان نظام مهندسی و بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان همراه شدیم.

اخوان بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: یکی از بیشترین تخلفات ساختمان‌ها اجرای کار با کمک افرادی است که صلاحیت و تخصصی ندارند که در نهایت منجربه حوادث کار می‌شود.

 
آیا نظارت‌ها بر ساخت و ساز و یاتخریب ساختمان‌ها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

وی گفت: بیشترین آسیب دیدگان عابران پیاده، مردم منطقه و یا خود کارگران ساختمانی هستند که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی حادثه ایجاد می‌شود.

اخوان افزود: تعداد حوادث کارگاه‌های ساختمانی در استان گلستان بیشتر از کارگاه‌های صنعتی و تولیدی است و حدود ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به این بخش است وهمچنین حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حوادث کارگاه‌های ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع یا سقوط مصالح بر روی عابران و یاکارگران است.

اسدزاده کارشناس سازمان نظام مهندسی استان گلستان هم بعد از بازدید یکی ساختمان‌های چندطبقه شهر در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: آنچه مشاهده می‌شود فقط چند داربست بدون حفاظ ومقاومت است که هر لحظه ممکن است حادثه ساز باشد و باید داربست حفاظتی با هدف حفظ سلامت و جان عابران پیاده در نظرگرفته شود و فضای ایمن تا پایان کار فراهم شود.

 
آیا نظارت‌ها بر ساخت و ساز و یاتخریب ساختمان‌ها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

اسدزاده افزود: سقوط هر شی سبکی مانند ابزار آلات ساختمانی به دلیل قدرت جاذبه و شدت گرفتن آن ممکن است حادثه ساز باشد.

 

حفظ جان عابران پیاده چقدر مهم است؟ / در قانون نظام مهندسی بازرسی و نظارت مدون وجود ندارد

آنچه در بیشتر بازدید‌ها به آن اشاره شد نبود مسئول ایمنی کارگاه‌های ساختمانی است که همین موضوع ما را راهی سازمان نظام مهندسی استان کرد تا علت را جویا شویم.

ابراهیم پور نایب رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: تفاهنامه ۵ جانبه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و چهار دستگاه متولی دیگر منعقد شده است که از سال ۹۶ به عنوان پایلوت در ساختمان‌های بالای ۱۸ متر ارتفاع و به مساحت ۳هزار مترمربع و همچنین گود برداری‌های خطرناک باید از مسئول ایمنی استفاده شود.

 
آیا نظارت‌ها بر ساخت و ساز و یاتخریب ساختمان‌ها کافی است؟ / ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در استان گلستان مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است

ابراهیم پور افزود: در شهر‌های گرگان، گنبدکاووس و همچنین علی آبادکتول به ترتیب ۱۲۰، ۲۰ و ۶ طرح با حضور مسئول ایمنی در حال اجرا است.

وی درمورد ساختمان‌های کمتر از ۱۸متر ارتفاع و ۳هزار متر مساحت گفت: در حال پایش ساختمان‌های سطح شهر هستیم تا براساس کمیته ایمنی موارد شناسایی و بررسی شوند تا مسئول ایمنی برای تمام ساختمان‌ها در نظر گرفته شود.

ابراهیم پور در پاسخ به سوالی که چرا نظارت‌های مستمر از کارگاه‌های ساختمانی وجود ندارد، گفت: طبق قانون نظام مهندسی نظارت به صورت مستمر نیست و به صورت مرحله‌ای و پایشی انجام می‌شود ومهندسان ناظر به صورت متناوب در کارگاه‌ها حضورمی یابند و در قانون چنین موردی برای بازرسی و نظارت مدون وجود ندارد.

آنچه باید در اولویت قرار بگیرد حفظ جان مردم است که باید مورد توجه مسئولان در بخش ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی و تجاری قرار گیرد وباید رعایت نکات ایمنی در هر شرایطی اجرایی شود و نظارت و احساس مسئولیت بیشتر مجریان طرح می‌تواند این آمار‌ها را به حداقل برساند چرا که حادثه، هیچ گاه خبرنمی کند.

گزارش از گنجا محمودی

 

انتهای پیام /

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار