برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.


برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه
 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 14:25
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 17:20
آسمان IRC635 گرگان تهران باطل شد 22:15
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 13:55
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 16:20
آسمان IRC634 تهران گرگان باطل شد 21:45

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار