از کنسرت تا کرسنت مجوز کنسرت/ بلیط کنسرت /علی جنتی/ وزارت ارشاد /کنسرت مختلط /کرسنت

دانلود/ از کنسرت تا کرسنت

از کنسرت تا کرسنت

از کنسرت تا کرسنت. حساسیت دولت در مسائل حاشیه ای و پرهیاهو درحالی که نسبت به مسائل اصلی و مهم حساسیتی نشان نمیدهد...

 

ارسال نظر

آخرین اخبار