تاریخ گواه است که سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 دشمن همه سرزمین هایی که همت و باکری ها با خون خود حفظ کرده بودند را چگونه غصب کرد...

دانلود کلیپ  سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598

دانلود کلیپ  سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598

دانلود کلیپ  سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598

دانلود

ارسال نظر

آخرین اخبار