شهید مهدوی مظهر استقامت ما در برابر کید و مکر شیاطین است و ظهور این جوانان که بی مهابا دل به دریای عشق زده اند نشانه پایان عصر حاکمیت استکبار و نزدیک شدن دولت کریمه آل محمد\"ص\". چشم ظاهر بین دشمن هرگز وجوه تمایز و تفاوت ما را با خویشتن در نخواهد یافت او ما را با مقیاس های کمی می سنجد و این چنین هرگز نخواهد فهمید که تفاوت یک سره در این معنا نهفته است که ایمان به معاد ترس از مرگ را از درون ما رانده است.

دانلود مستند شهید گمنام ، سردار نادر مهدوی

دانلود مستند شهید گمنام ، سردار نادر مهدوی

دانلود مستند شهید گمنام ، سردار نادر مهدوی

دانلود فایل ویدئو

 

ارسال نظر

آخرین اخبار