صالحی :جان کری اشتباه گفت که در رآکتور اراک «بتن» ریخته می شود

دانلود/ گفتگوی ویژه خبری با حضور علی اکبر صالحی

دانلود/ گفتگوی ویژه خبری با حضور صالحی

صالحی گفت: جان کری در سخنان خود در کنگره اشتباه کرد و گفت زمانی که قلب رآکتور آب سنگین اراک را در می آورند ،محل آن را بتن می ریزند و دوستان ما در ایران همان را مبنا قرار دادند و به جای خواندن برجام، در رسانه های ما غوغایی شد که وقتی به جای قلب رآکتور بتن می ریزند چیزی نمی ماند.وی ادامه داد: مخزن فولادی رآکتور اراک با بتن پر می شود و نه محل قلب رآکتور آب سنگین. همچنین به علت رعایت مسائل ایمنی حتی اگر مخزن با بتن پر نشود امکان استفاده مجدد از این مخزن نیست زیرا استفاده دوباره از آن خطرات زیادی دارد. صالحی در پاسخ به این پرسش که تعهد ما درباره اراک برگشت پذیر نیست گفت: بله، زیرا اگر مخزن را در بیاوریم حتی اگر آن مخزن سالم باشد به علت مسائل ایمنی نباید آن را دوباره بر سر جای خودش برگرداند بلکه باید مخزن جدید ساخت.

گفتگوی ویژه خبری با حضور صالحی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار