رییس شورای فرهنگ عمومی با اشاره به سامان دهی سایت های همسریابی گفت: سایت همسان گزینی مورد تایید ماست که با نگاه معرفی واسطه های سنتی در امر ازدواج با تکنولوژی روز فعالیت می کند.

کاریکاتور/ همسر اینترنتی!

کاریکاتور/ همسر اینترنتی!

ارسال نظر

آخرین اخبار