دانلود /اقتدار ثارالله / سردار سلیمانی

دانلود /اقتدار ثارالله / سردار سلیمانی

دانلود /اقتدار ثارالله / سردار سلیمانی

دانلود /اقتدار ثارالله / سردار سلیمانی

سردار سلیمانی: مسبب اصلی شکست آمریکا فرهنگ حاکم بر سیاستمداران آمریکاییست، آنوقت شما تصور می کنید ملت های منطقه مدافع شما هستند؟

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار