با گذشت دو سال از دولت حسن روحانی کماکان مردم منتظر قول ها و وعده های رئیس دولت مبنی بر گشایش و رونق اقتصادی هستند اما نامه 4 وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت و کار و هشدار آنها نسبت به بروز بحران اقتصادی، نشان داد اقتصاد در لبه پرتگاه قرار دارد و هر آن ممکن است از وضعیت رکود اقتصادی به سمت بحران اقتصادی فراگیر حرکت کند. با این وجود دولت روحانی همچنان به سیاست های اقتصادی اشتباه خود در زمینه اقتصاد دستوری در کنترل تورم ادامه می دهد و از سوی دیگر وعده رونق اقتصادی را نیز فراموش نکرده است.

کاریکاتور/ شعبده بازی برای عبور از رکود

کاریکاتور

ارسال نظر

آخرین اخبار