روایتی کوتاه از شهید حاج حسن شاطری در سوریه و اوضاع و احوال اطراف حرم حضرت زینب (س) در اوایل بحران

دانلود مستند ردپای فرشته/روایتی از شهید حاج حسن شاطری در سوریه

دانلود مستند ردپای فرشته/روایتی از شهید حاج حسن شاطری

دانلود مستند ردپای فرشته/روایتی از شهید حاج حسن شاطری در سوریه

روایتی کوتاه از شهید حاج حسن شاطری در سوریه و اوضاع و احوال اطراف حرم حضرت زینب (س) در اوایل بحران

 

ارسال نظر

آخرین اخبار