محمد صالح کاهانی کاریکاتوریست گنبدی در طرح جدیدش به تبعیض امکانات مرکز و شرق استان پرداخت .

کاریکاتور/ امکانات مرکز و شرق استان  گلستان

کاریکاتور/ امکانات مرکز و شرق استان  گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار