مستند کودتای آمریکایی (American Coup) ساخته ی Joe Ayella که به زمینه های شکل گیری کودتای ۲۸ مرداد و نقش سرویس های اطلاعاتی آمریکا در این جریان می پردازد.

دانلود تیزر مستند کودتای آمریکایی

تیزر مستند آمریکایی

دانلود تیزر مستند کودتای آمریکایی

ستند کودتای آمریکایی (American Coup) ساخته ی Joe Ayella که به زمینه های شکل گیری کودتای ۲۸ مرداد و نقش سرویس های اطلاعاتی آمریکا در این جریان می پردازد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار