در این فیلم رویارویی ناوشکن ایرانی با ناو آمریکایی را مشاهده میکنید.

فیلم/ لحظه رویارویی ناوهای جنگی ایران و امریکا

رویارویی ناوهای جنگی ایران و امریکا

لحظه رویارویی ناوهای جنگی ایران و امریکا 

لینک مستقیم دانلود

ارسال نظر

آخرین اخبار