خلبان جنگنده ای که روز گذشته از سوی ترکیه هدف قرار گرفت موفق به خروج اضطراری شد.

فیلم/ خروج اضطراری خلبان جنگنده روسیه

خلبان جنگنده روسیه

 خروج اضطراری خلبان جنگنده روسیه

خروج اضطراری خلبان جنگنده روسیه | دانلود فیلم 

ارسال نظر

آخرین اخبار