فیلم آتش زدن شهید سید علیرضا ستاری توسط اغتشاش گران و داعشی های سال 88

دانلود فیلم آتش زدن شهید سید علیرضا ستاری در فتنه 88

فیلم آتش زدن شهید سید علیرضا ستاری توسط اغتشاش گران و داعشی های سال 88

شهید سی علیرضا ستاری در روز عاشورای ۸۸ به عنوان امدادگر داوطلب حضور داشته، که به وی خبر می دهند تعدادی از نیروهای ویژه سپاه در میان جمعیت فتنه گران به دام افتاده‏ اند. هنگامی که وی به سمت آنها می رود مشاهده می‏کند درحالی که تعدادی از افراد نیرو ویژه روی زمین افتادند یکی از اوباش باک بنزین موتور آنها را باز کرده و با ریختن بنزین رو این افراد آنها را زنده زنده آتش می‏زند. وی هم با جسارت و شهامتی مثال زدنی به سمت آنها می رود تا جلوی یک عمل فجیع ضد انسانی را بگیرد اما ...

وی در سن ۳۱ سالگی و بعد از تحمل درد و رنج جانبازی فتنه 88به شهادت رسید، و یک دختر و یک پسر خردسال از وی برجا مانده است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار