دانلود طنز دیش و میش

دانلود طنز دیش و میش

این مجموعه طنز سیاسی که رویکردی متفاوت از دیگر مجموعه‌های تولید شده دارد، محتوای تولید شده در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، به چالش کشیده است.

 

تعداد شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان در سالیان اخیر رشد فزاینده ای داشته است اما یک نقطه اشتراک همه آنها در تلخ کردن کام مردم ایران و سیاه‌نمائی نسبت به وضعیت داخلی و ناامید کردن آنها از وضع موجود می باشد.

اما در پشت صحنه این سیاه‌نمایی های رسانه های دیداری و شنیداری، که مراکز آنها در خارج از کشور می‌باشد، ابعادی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها به تبیین و بررسی محتوای تولید شده در این شبکه‌ها، پرداخت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار