اگر تو بعضی وقت‌ها در مواقعِ لازم بگویی: «اصلاً اختلافی وجود ندارد» جریان باطل در این کشور نابود می‌شود. چون نانِ او و نفسِ او در همین اختلاف است! نباید ما را با «اختلاف انداختن در جامعه» بازی بدهند،نباید ما را در «اختلاف انداختن در جامعه» بازی بدهند! هیچ‌کسی نباید بازی بخورد!

دانلود/ استاد پناهیان/ پذیرش محدودیت‌ها در اوج اقتدار است

دانلود/ استاد پناهیان/ پذیرش محدودیت‌ها در اوج اقتدار است

ارسال نظر

آخرین اخبار