رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از گسترش مناسبات با هرکشوری که با زبان تکریم با ملت ایران سخن بگوید و درصدد گسترش مناسبات باشد استقبال می کنیم.

فیلم/ گفتگوی ویژه خبری با حضور نهاوندیان

محمد نهاوندیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه را که پس از اجرایی شدن برجام و سفر رئیس جمهور چین به تهران صورت گرفت نشان دهنده قدرت موازنه و مدیریت مناسبات ایران دانست و افزود: پیام سفر این بود که اروپا که جزو تحریم کنندگان کشورمان بود اشتیاق فراوان برای همکاری و گسترش مناسبات با ایران داشت.

وی با بیان اینکه گفتگوها در این سفر در یک بستر عزتمند سیاسی صورت گرفت افزود: این سفر نشان داد که این ایران است که تصمیم می گیرد که کجا می تواند به منافع ملی خود دست یابد. 

گفتگوی ویژه خبری با حضور نهاوندیان

گفتگوی ویژه خبری با حضور نهاوندیان

دانلود

 

ارسال نظر

آخرین اخبار