مستند «تدبیر بنفش» پیرامون عملکرد هسته ای و وعده های دولت یازدهم از آغاز تا به امروز است.

دانلود مستند تدبیر بنفش

دانلود مستند تدبیر بنفش

ارسال نظر

آخرین اخبار