در دو سال اخیر دولتمردان در حوزه های مختلف سیاست خارجی و اقتصاد، قرار دادها و توافقاتی را به سرانجام رسانده اند که مفاد برخی از آنها مشخص نیست و با مستمسک قرار دادن "بند محرمانه"، به این قرادادها، از پاسخگویی پیرامون جزئیات آن شانه خالی می کنند.

کاریکاتور/ محرم و نامحرم دولت

 به گزارش گلستان24، در زمان سفر حسن روحانی، رئیس جمهور به فرانسه و ایتالیا نیز قرادادهای اقتصادی متعددی با شرکت های بزرگی چون توتال، اِنی و پژو به امضا رسید که جزئیات آن تاکنون مشخص نشده اند و محرمانه باقی مانده اند. این درحالیست که در تبلیغات انتخاباتی، ملت را محرم دولت معرفی می کنند. 

برخی از محرمانه های دولت از این قرارند:

- وزارت نفت: قراردادهای نفتی محرمانه است!
- بانک مرکزی: نرخ رشد اقتصادی محرمانه است!
- وزارت خارجه: مذاکرات هسته ای محرمانه است!
-  وزارت نفت: رقم جریمه‌ گازی به ترکیه محرمانه است!
- وزارت صنعت و معدن و مدیران ایران خودرو: قرارداد با پژو محرمانه است!

کاریکاتور

ارسال نظر

آخرین اخبار