آن چه پیش رو دارید، لحظاتی است است به یادماندنی از حماسه سرایی مدافعان حرم ایرانی در شب عملیاتِ [...] که در «سوریه» به ثبت رسیده. در این جمع، شهیدان «محمود اسکندری»، «داوود نریمیسایی»، «مصطفی خلیلی»، «علی کاهکش» و «عباس کردونی» قابل تشخیص هستند. از این اسامی شاید بتوان حدس زد که مدافعانِ حاضر در این فیلم، غالبا از اهالی خوزستان هستند.

دانلود کلیپ حماسه سرایی مدافعان حرم خوزستانی

دانلود کلیپ حماسه سرایی مدافعان حرم خوزستانی

دانلود فایل

 کلیپ حماسه سرایی مدافعان حرم خوزستانی

منبع: روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار