سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 2 اسفند 94 با موضوع "دنیای امروز در ضیافت رولت روسی"

دانلود سخنرانی دکتر عباسی در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 2 اسفند 94

دانلود سخنرانی دکتر عباسی در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 2 اسفند 94

ارسال نظر

آخرین اخبار