مستند دموکراسی و بمب

دانلود مستند دموکراسی و بمب

 مستند دموکراسی و بمب

فکرمیکنم برای بعضی ها این سوال بزرگ در باره آمریکاهمون سوال سوپر من باشه

-اومد بیرون و گفت یه چیزی تو تاریخ صد سال گذشته شما من رو گیج میکنه یه کشوری هست به نام آمریکا؟آره خودشه ایالات متحده آمریکا.خب این همش در حال جنگه.

-آره درسته .به طور متوسط 1.1بار در سال جنگیده.

-گفتش که میتونم در باره این کشور چند تا سوال ازتون بپرسم؟

-گفتم البته بپرس

-گفت این کشور توسط دشمناش محاصره شده؟

-نه دو کشور همسایه و دوست دورش رو گرفتن مکزیک از یک طرفو کانادا از طرف دیگه.هیچ کدومشون هم صداشون رو جلو آمریکا بلند نمیکنند

-آها!که اینطور!خب باید یه جور دشمنی نزدیک باشه دیگه.نه؟

-جواب دادم نه!سه هزار مایل عرض اقیانوس اطلسه که بین ساحل شرقی آمریکا و اروپا فاصله انداخته واونطرف هماقیانوس آرام که ازاین یکی پهناورتره.

-مرد مریخی گفت:خب نکنه مدام بهش حمله شده؟

-فقط دوبار که اگه بشه بهش حمله گفت.در سال 1941 چند اسکلهنیروی دریایی توسط ارتش مورد حمله واقع شد و بعد هم تراژدی یازده سپتامبرکه طی اون در اثر برخورد هواپیما با برج های دوقلو سه هزار نفر مردن،به غیر از این ها دیگه هیچی دیگه مطلقا هیچی.

این مستند بسیار زیبا پیرامون پیشوری دموکراسی معطوف به خشونت و بمب را حتما ببینید.

 مستند دموکراسی و بمب

ارسال نظر

آخرین اخبار