چی میشه فرصتی احل بده به من شبیه قاسمش آقا عسل بده به من شکسته اومدم که دستمو بگیری تو تو رو به جون فاطمه محل بده به من حرم حرم تمام گفتگوونه حسین گدایی دره تو آبرومونه حسین بیا و تا هنوز جوونیم نرفته یه کاری کن شهادت آرزومونه حسین

دانلود/ یه کاری کن شهادت آرزومونه/سید رضا نریمانی

چی میشه فرصتی اجل بده به من

شبیه قاسمش آقا عسل بده به من

شکسته اومدم که دستمو بگیری تو

تو رو به جون فاطمه محل بده به من

حرم حرم تمام گفتگوونه حسین

گدایی دره تو آبرومونه حسین

بیا و تا هنوز جوونیم نرفته

یه کاری کن شهادت آرزومونه حسین

 

ارسال نظر

آخرین اخبار