جان آقا سید علی خامنه ای من تی فدا دشمنه کامبی پرپرا

کلیپ سردار سلیمانی به زبان محلی تهیه شده توسط هیأت فاطمیون کردکوی

کلیپ سردار سلیمانی به زبان محلی تهیه شده توسط هیأت فاطمیون کردکوی

جان آقا سید علی خامنه ای من تی فدا

دشمنه کامبی پرپرا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار