به نام خدا ربا تنها گناهیست که در قرآن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است در این کلیپ به ربای موجود در بانک و شان ربا در مقابل زنا به همراه سخنرانی دکتر عباسی پرداخته میشود.

سخنرانی دکتر عباسی/ربا بد تر است یا زنا

سخنرانی دکتر عباسی/ربا بد تر است یا زنا

دکترعباسی

دانلود فایل

منبع: روشنگری

ارسال نظر

  • م.آ
    0

    تشکر

آخرین اخبار