خداوند متنفر از مدیریتی که اهل قیل و قال است و مدیری که پول و بودجه را هدر می‌دهد... ما ندیدم یک بار امام (خمینی ره) در مقابل مردم سبحان الله بگوید! مدیر بی‌عرضه و مدیر دزد مثل هم هستند. استاد رحیم پور ازغدی، مدیریت جهادی، مدیریت غیرجهادی

دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در مورد مدیریت جهادی، مدیریت غیرجهادی

سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در مورد مدیریت جهادی، مدیریت غیرجهادی

 رحیم پور ازغدی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار