نماهنگ زیبای مجاهدین سپاه بدر عراق در توصیف امام خامنه‌ای و عرض ارادت به ایشان.

دانلود نماهنگ زیبای مجاهدین عراقی برای امام خامنه ای

 نماهنگ زیبای مجاهدین عراقی

نماهنگ زیبای مجاهدین سپاه بدر عراق در توصیف امام خامنه‌ای و عرض ارادت به ایشان.

دانلود

منبع: قاسم سلیمانی

ارسال نظر

آخرین اخبار