فیلمی از سخنان رهبر انقلاب درباره گزارش‌های کافی شاپی جان کری را مشاهده می‌کنید.

سخنان رهبر انقلاب درباره گزارش‌های کافی شاپی جان کری + فیلم
فیلمی از سخنان رهبر انقلاب درباره گزارش جان کری از نظرات جوانان ایرانی در کافی شاپ‌ها را مشاهده می‌کنید.
 
 رهبر

سخنان رهبر انقلاب درباره گزارش‌های کافی شاپی جان کری 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار