افشاگری تازه قاضی سراج درباره مدیران نجومی! روایتی عجیب از رئیس سازمان بازرسی کشور: دولت به جای مدیران نجومی مستعفی، مدیران نجومی جدید منصوب کرد.

دانلود/ افشاگری تازه قاضی سراج درباره مدیران نجومی!

 افشاگری تازه قاضی سراج درباره مدیران نجومی!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار