هفته گذشته اعلام شد که سازمان اطلاعات سپاه شبکه ای فساد بانکی را کشف و تعدادی از متهمان از جمله رئیس معزول بانک ملت را دستگیر کردند.براساس اخبار و اطلاعات میزان تخلفات این شبکه به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد. در ماه های اخیر با افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی، جنبه های دیگری از فساد اقتصادی شناسایی شده اند.

کاریکاتور/ کشف شبکه فساد بانکی

 کشف شبکه فساد بانکی

فرهنگ نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار