داروهای ناشناخته ای که با بهای کم و تبلیغات وسیع ماهواره ای در اختیار مردم کشور های غیر صنعتی قرا می گیرند، غذاهای دستکاری شده ژنتیکی که طبیعت را به خطر می اندازند، داروهای جدید و ناشناخته کارخانه های بزرگ داروسازی که به بیماران از همه جا بی خبر داده می شود، همه و همه یک شبکه به هم پیوسته بزرگ بیوتروریستی هولناک را در دنیای آخرالزمانی امروز تشکیل می دهد.

دانلود مستند بیوتروریسم دارویی آمریکا

 مستند بیوتروریسم دارویی آمریکا

 مستند بیوتروریسم دارویی

ارسال نظر

آخرین اخبار