چرا رهبری با مفاسد اقتصادی برخورد نمی کند؟ سخنرانی استاد رائفی پور در رابطه با مفاسد اقتصادی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در رابطه با مفاسد اقتصادی

چرا رهبری با مفاسد اقتصادی برخورد نمی کند؟

سخنرانی استاد رائفی پور در رابطه با مفاسد اقتصادی

 سخنرانی استاد رائفی پور

 

ارسال نظر

آخرین اخبار