برنامه خط قرمز ، ویژه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران با نگاهی متفاوت - پخش اختصاصی از آپارات - بعد از بررسی (فقر) در قسمت اول و (نظام بانکی ایران) در قسمت دوم، در قسمت سوم با حضور احمد توکلی به (فساد و فیش های حقوقی) می پردازیم.

دانلود/ ناگفته های احمد توکلی از فساد و فیش های حقوقی نجومی در برنامه خط قرمز

ناگفته های احمد توکلی

 ناگفته های احمد توکلی از فساد و فیش های حقوقی نجومی در برنامه خط قرمز

دانلود

منبع:آپارات

ارسال نظر

آخرین اخبار