دراین کلیپ استاد راجع به موضوع آدرس غلط فوتبال و بازیگری به قهرمانی و شجاعت می پردازد و اینکه انسان طراز جامعه ایرانی اسلامی نباید الگوی خود را اسطوره و خیال قرار دهد

دانلود/ آیا فوتبالیست و بازیگر را میتوان الگو قرار داد؟

منبع: روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار