اعتراض مردم و طلبکار شدن مسئولین بابت مشکلات!

دانلود/دیرین دیرین مسئولان طلبکار

دیرین دیرین مسئولان طلبکار

اعتراض مردم و طلبکار شدن مسئولین بابت مشکلات!

مسئولین کشور وقتی درباره مشکلات کشور با اعتراض مردم مواجه میشوند بجای پاسخگویی، خود را طلبکار نشان میدهند و آنها هم از مشکلات مینالند! از طرف مردم از مسئولین بابت مشکلاتی که در کشور وجود دارد عذرخواهی میکنیم!

ارسال نظر

آخرین اخبار