استاد حسن عباسی: میرحسین موسوی گفته بود: اگر مقابل رهبر بایستید، عقب نشینی می کند!

دانلود/ میرحسین موسوی:اگر مقابل رهبر بایستید، عقب نشینی می کند!

استاد حسن عباسی:

میرحسین موسوی گفته بود: اگر مقابل رهبر بایستید، عقب نشینی می کند!

میرحسین موسوی

ارسال نظر

آخرین اخبار