مناظره جنجالی کوچک زاده و زیبا کلام درباره انتخابات و مسائل هسته ای کوچک زاده:اقای دکتر زیبا کلام خدا هیچ،آزاده باش،این حرفا چیه میزنید،ضد بشریت زیبا کلام:کی به شما گفته اسرائیل رو باید نابود بکنیم کوچک زاده:آدم اگر آدم باشه سر مقابل ظلم فرود نمیاره،به قرآن مجید جمهوری اسلامی خیانت میکنه اجازه میده تو دانشگاه ها تو درس بدی

دانلود/مناظره کوچک زاده و زیبا کلام درباره انتخابات و مسائل هسته ای

مناظره کوچک زاده و زیبا کلام درباره انتخابات و مسائل هسته ای 

منبع: روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار