سخنرانی دکتر عباسی در مورد فیلم جایی دیگر و گلشیفته فراهانی و فیلم های کثیف یکی از بهترین و طوفانی ترین سخنرانی های حسن عباسی

دانلود سخنرانی دکتر عباسی در مورد فیلم جایی دیگر و گلشیفته فراهانی

 

گلشیفته فراهانی

سخنرانی دکتر عباسی در مورد فیلم جایی دیگر و گلشیفته فراهانی

بزارید عقیدتون حامله بشه ، بزارید تمدن غرب بیاد بگیره ، نطفه تمدن غربی بیاد در کشور و کشور بگیره 
اگه از قبل نگفته بودم دلم نمی سوخت ، احمق بلند میشه توی این مملکت می نویسه که دیده می شویم

منبع: روشنگری

 

ارسال نظر

آخرین اخبار