فیلم لحظه سرقت از صرافی خیابان فردوسی بازسازی صحنه جرم بعد از دستگیری سارقان صرافی میدان فردوسی

دانلود فیلم لحظه سرقت از صرافی خیابان فردوسی

لحظه سرقت از صرافی

 فیلم لحظه سرقت از صرافی خیابان فردوسی

سرقت از صرافی خیابان فردوسی

سارقان مسلحی که هفته گذشته مبادرت به سرقت مسلحانه از یک صرافی در حوالی میدان فردوسی کرده و با شلیک گلوله، یک نفر را هم مصدوم کرده بودند، ظرف مدت یک هفته دستگیر شدند.

فیلم لحظه سرقت

دانلود ویدئو

بازسازی صحنه سرقت

صبح امروز (شنبه) صحنه سرقت از صرافی در خیابان فردوسی با حضور رییس پلیس پایتخت و رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ بازسازی شد.

 

 فیلم سرقت از صرافی خیابان فردوسی

 فیلم سرقت از صرافی خیابان فردوسی

 فیلم سرقت از صرافی خیابان فردوسی

 فیلم سرقت از صرافی خیابان فردوسی

 فیلم سرقت از صرافی خیابان فردوسی

 

منبع: دانلود روزانه

ارسال نظر

آخرین اخبار