باید بُرید دست نجومی بگیر را اُف بر سیاستی که به مردم شعار داد یا با دروغ وعده و قول و قرار داد مداحی حاج ‌صادق آهنگران در یادواره شهدای خان طومان

دانلود مداحی آهنگران در یادواره شهدای خان طومان

دانلود مداحی آهنگران در یادواره شهدای خان طومان

باید بُرید دست نجومی بگیر را

اُف بر سیاستی که به مردم شعار داد

یا با دروغ وعده و قول و قرار داد

مداحی آهنگران یادواره شهدای خان طومان

مداحی حاج ‌صادق آهنگران در یادواره شهدای خان طومان

 

ارسال نظر

آخرین اخبار