تولید داخلی این طرف استکان یونانی آن طرف قاشق لهستان.. دانلود شعر طنز محمد حسین مهدویان در حضور رهبر در مورد تولید داخلی

دانلود شعر طنز محمد حسین مهدویان در حضور رهبر در مورد تولید داخلی

دانلود شعر طنز محمد حسین مهدویان در حضور رهبر در مورد تولید داخلی

محمد حسین مهدویان در حضور رهبر

دانلود شعر طنز محمد حسین مهدویان در حضور رهبر در مورد تولید داخلی

دریافت

 

منبع: khamenei.ir

 

ارسال نظر

آخرین اخبار